Klantgericht met een eigen gezicht!
Historie

Ons bedrijf vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw toen Jan Kleiker senior startte als verzekeringsadviseur. Het bedrijf groeide enorm toen medio de tachtiger jaren de beide zoons de gelederen kwamen versterken. In de loop van de jaren werd het bedrijf verder uitgebouwd tot wat het op dit moment is: een middelgroot familiebedrijf met een zeer goede naam in Leek en wijde omgeving. Door de gunstige ligging kunnen cliënten uit de drie noordelijke provincies rekenen op onze perfecte service.

Professioneel

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs, Adfiz, waar uitsluitend assurantiekantoren die voldoen aan de hoogste maatstaven van vakbekwaamheid en integriteit lid van kunnen worden. Daarnaast zijn wij Erkend Hypotheek Adviseur, waarover wij u in een aparte brochure graag nader informeren.

Onafhankelijkheid en objectiviteit leidt tot vertrouwen Wij zijn van geen enkele financiële instelling afhankelijk en u kunt daarom ook verzekerd zijn van een objectief advies. Als zelfstandig assurantiekantoor streven wij er naar langdurige zakelijke relaties aan te gaan met al onze cliënten. Als basis streven wij naar een grote mate van wederzijds vertrouwen, want zonder vertrouwen zal er nooit een goede relatie ontstaan.

Daarnaast streven wij er als familiebedrijf naar onze cliënten op een ontspannen en persoonlijke wijze een optimale service te verlenen.

Vaste aanspreekpunten

Als onze relatie heeft u binnen het kantoor een vast aanspreekpunt met wie alle zaken geregeld kunnen worden en die uw belangen perfect zal behartigen. Zo proberen wij onze persoonlijke benadering nog wat extra te benadrukken. Een zegt u nu zelf: het is voor u in ieder geval erg plezierig om voor al uw zaken met één medewerker contact te hebben die alles voor u regelt!

Particuliere relaties

Op het gebied van particuliere verzekeringen kunnen onze medewerkers u perfect adviseren. Er zal altijd gestreefd worden naar een totaaladvies, waarin alles dat van belang kan zijn de revue zal passeren. We noemen hier alle verzekeringen, sparen en lenen, oudedagsvoorzieningen en hypotheken. In onze adviezen zullen wij uiteraard volledig rekening houden met uw wensen en mogelijkheden. Wij streven er altijd naar maatwerk te leveren. Dat onze adviezen kosteloos en vrijblijvend zijn spreekt natuurlijk vanzelf!

Bedrijfsrelaties

Onze bedrijfsadviseurs kunnen u ondersteunen in het optimaliseren van uw bedrijfsvoering door verzekerbare risico’s door een diepgaande risicoanalyse uit te voeren en maatwerkoffertes te leveren. Ook op het gebied van Employee Benefits staan zij hun mannetje. Door de snelle veranderingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van werkgevers en werknemers is vaak snelle actie noodzakelijk. Onze adviseurs worden voortdurend bijgeschoold zodat u er altijd zeker van kunt zijn dat in hun adviezen altijd rekening gehouden wordt met de laatste ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen volgen wij op de voet en wij stellen u tijdig op de hoogte van die zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Kleiker Assurantiën
http://www.kleiker.nl / info@kleiker.nl