Verzekeringen: verzeker dat wat nodig is
Overgangsregeling Arbowet eindigt op 1 juli 2018
Per 1 juli 2017 is een nieuwe Arbowet van kracht geworden. Om werkgevers de tijd te geven helemaal aan de nieuwe wet te voldoen, geldt er een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Binnenkort moet u dus echt Arbo-proof zijn.
Lees meer...

Sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. Zo leidt brand in veel gevallen tot een faillissement. Bij dit soort aanzienlijke risico’s is verzekeren vaak noodzakelijk. Kleiker Assurantien inventariseert voor u welke verzekeringen u nodig heeft – en welke niet.

Wanneer verzekeren?

U heeft de risico’s binnen uw bedrijf geanalyseerd. Vervolgens bekijken we samen hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat dan de (financiële) consequenties zijn. Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen of is verzekeren verstandiger? Kleiker Assurantien heeft alle expertise in huis om deze vragen deskundig te beantwoorden. Zodat u zorgvuldig met uw bedrijfsrisico’s om kunt gaan.

De beste verzekeringen voor ondernemers

Wij zorgen ervoor dat u alleen datgene verzekert wat echt nodig is. Wij selecteren voor u de beste verzekeringen voor ondernemers:

Kleiker Assurantien , hét adres voor al uw vragen over risico’s en verzekeren

Bij Kleiker Assurantien vindt u een persoonlijk klankbord voor al uw ondernemersvragen. Van risicoanalyse tot verzekeren en van employee benefits tot pensioen. Bel 0594 - 516333 voor een verhelderend gesprek op ons kantoor in Leek